Vigverk – Del II

Bands > Månegarm > Månegarm > Vigverk – Del II
Mänegarm

Music : Erik Grawsiö, Lyrics : Jakob Hallegren

 

Till manligen lid

i sköld- och yxtid

Ni samlas till årets härfärd

Mot stormande hav

se om det blir er grav

Mot öster med slipade svärd

 

Mot Miklagård

se vad sköldarna tål

I kejsarens sold skall vi stå

Mot ära och guld

ger vi löften om huld

Fast riken och liv oss förgår

 

Bär bud till Nord

till förfäders jord

Minns vårt mod

att vi höll våra eder och ord

Besjung om vårt

vigverk och dåd

 

I manligen här

så stolt och så fjär

De drogo mot österleds guld

Gav örnen kött

stöpte valplatsen rött

For i söder, till särkernas land

 

Här är bud till Nord

till förfäders jord

Minns deras mod

att de höll sina eder och ord

Minns deras vigverk och dåd

 

Mot öster bär vår färd

mot främmande värld

Vi åstundar vigverk

att få pröva våra svärd

Lämnar syster och bror

vi blotar till Njord

Till ledung, i vikingahord


Albums by Månegarm

Mänegarm

Månegarm / 2015

Nattväsen

Nattväsen / 2009

Vargstenen

Vargstenen / 2007

Dödsfärd

Dödsfärd / 2003

Leave comment