I Krig

  • Album Info
  • Vreid
  • 2007
  • Indie Recordings

Tracks on I Krig

1.Jarnbyrd
2.Under isen
3.I krig
4.Væpna lengsel
5.Svart
6.Folkefiendar
7.Dei daude steig av grav
8.Fangegard
9.Millom hav og fjell

I Krig is the third studio album from Vreid. “I krig” means “At War”.
All lyrics are based upon the poetry collection “Dikt fra krigstiden” by Gunnar Reiss Anderssen (1946).

Albums by Vreid

Kraft / 2004

I Krig / 2007

Milorg / 2009

V / 2011

Sólverv / 2015

Lifehunger / 2018

Leave comment